Nytkin nimittäin uutiset viestivät siitä, että Jerusalemin patriarkkakin on muistuttanut liturgian vieton kunnollisuudesta:

Jerusalem Patriarch reminds Neocatechumenate on liturgical norms

Jerusalem, Feb. 28, 2007 (CWNews.com) – The Latin Catholic Patriarch of Jerusalem, Michel Sabbah, has written a letter to members of the Neocatechumate Way, urging them to be faithful to liturgical norms.

“We are grateful for your presence in some of our parishes, for the proclamation of the Gospel and the aid which you bring to our faithful,” wrote the Patriarch to members of the lay movement, which has been active in the Holy Land for over 25 years.

However, Archbishop Sabbah reminded the Neocatechumenate members that they are required to follow the Church’s norms for the celebration of the Eucharistic liturgy. “We are very attached to our liturgy and our traditions,” he wrote. “We beg you to understand and respect them.”

Questions and complaints about the distinctive liturgical practices of the Neocatechumenate Way came to a head in December 2005, when the prefect of the Congregation for Divine Worship, Cardinal Francis Arinze, wrote to leaders of the lay movement insisting that they “follow the liturgical books approved by the Church, without omitting or adding anything.”

Tarkemmin selviteltyäni: koko kirje löytyy täältä, ja sen ovat itse asiassa allekirjoittaneet muutkin tuon seudun piispat tms.:

† Michel Sabbah, Patriarca Latino di Gerusalemme
† Elias Shakour, Arcivescovo Greco Melchita Cattolico di Acri, Haifa, Nazaret
e di tutta la Galilea
† George El-Murr, Arcivescovo Greco Me1chita Cattolico di Filadelfia, Petra
e della Giordania
† Paul Sayyah, Arcivescovo Maronita di Haifa e della Terra Santa
ed Esarca Patriarcale Maronita di Gerusalemme, dei Territori Palestinesi e della Giordania
† Fouad Twal, Vescovo Coadiutore Latino, Gerusalemme
† Kamal Bathish, Vescovo Ausiliare Latino, Gerusalemme
† Selim Sayegh, Vicario Patriarcale Latino per la Giordania
† Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicario Patriarcale Latino per Israele
† Pierre Melki, Esarca Patriarcale Siro-Cattolico di Gerusalemme, di Terra Santa
e della Giordania
† George Bakar, Esarca Patriarcale Greco Melchita Cattolico di Gerusalemme.
Rafael Minassian, Esarca Patriarcale Armeno Cattolico di Gerusalemme, di Terra Santa
e di Giordania

Mitä kirjeessä sanotaan? Pari kaunista kohtaa nostan esiin:

  • Il rito è come una carta d’identità e non solo un modo tra altri di pregare. Vi preghiamo di aver la carità di capire e rispettare l’attaccamento dei nostri fedeli alle proprie liturgie. (Riitus on meille ikään kuin henkilöllisyystodistus, ei pelkkä rukouksen muoto muiden rinnalla. Pyydämme teitä osoittamaan rakkautta meitä kohtaan ja kunnioittamaan uskoviemme sitoutuneisuutta omiin liturgioihinsa.)
  • II vostro primo dovere perciò, se volete aiutare i fedeli a crescere nella fede, è di radicarli nelle parrocchie e nelle proprie tradizioni liturgiche nelle quali sono cresciuti da generazioni. (Teidän ensimmäinen tehtävänne on siis, jos haluatte auttaa uskovia kasvamaan uskossa, juurruttaa heidät seurakuntiinsa ja omiin liturgisiin traditioihinsa, joihin he sukupolvien saatossa ovat kasvaneet.)
  • Celebrate l’Eucaristia con la parrocchia e secondo il modo della Chiesa locale. (Viettäkää eukaristiaa seurakunnan kanssa ja paikalliskirkon tavan mukaan.)
  • Vi chiediamo inoltre di mettervi seriamente allo studio della lingua e della cultura della gente, in segno di rispetto per loro… (Pyydämme teitä lisäksi aloittamaan vakavuudella tämän kansan kielen ja kulttuurin opiskelun merkkinä heidän kunnioittamisestaan…)

Huh 😉

Mainokset