Huomenna se tulee 😉 Paavin apostolinen kehotuskirje Sacramentum Caritatis (Rakkauden sakramentti) eukaristiasta. Piispainsynodin keskustelujen paavillinen tulkinta ja sovellus. Saas nähdä, onko kyseessä eukaristian teologista luonnehdintaa vai käytännön ohjeita. Ok, pyhä isä lausui, että siinä on kaikille papeillekin paljon luettavaa, meditaation ja saarnan aineksia…

Oletan vilpittömästi ja luottavaisesti, että kyseessä on samalla kirkon aallonpituuden virittäminen ymmärtämään tulevan motu proprion syyt ja tarpeellisuus. Silloin mp itse voisi olla paljon suorasanaisempi ja lyhyempi…

Mielenkiintoisia ovat linkeistämmekin löytyvät huhut, tai ehkä jotakin vähän vahvempaa (?), joiden mukaan mp:n tuleminen on varmaa vielä ennen pääsiäistä. Parhaissa huhuissa on myös puhuttu alttareiden kääntämisestä ja latinan palauttamisesta kaanoniin – molemmat asioita, joita itsekin pidän tärkeimpinä audiovisuaalisina tekijöinä messun sakraalin luonteen palauttamisessa. Olisiko kaiken tämän toteutuminen enemmänkin siirtymistä kiirastulesta taivaaseen? Mitä tämä kaikki minulle/meille kaikille maksaa? Onko meillä lupa olla onnellisia ja tyytyväisiä? Ainakin saamme olla Jumalalle kiitollisia, enemmän kuin osaamme koskaan hänelle antaa.

Samalla meidän tulisi alkaa rukoilla oman yhdistyksemme toiminnan varsinaisen aktivisoitumisen puolesta. Milloin ja missä vietämme ensimmäisen traditionaalisen messun? Miten sen toteutamme? Jne. Siitä puhumme sitten sunnuntaina. Rukouksia myös pyhän isän puolesta – ja kaikkien hänen avustajiensa puolesta, että he tarpeeksi yksituumaisina saisivat koko kirkon noudattamaan tulevia liturgisia ohjeita. Rukouksia omien paimentemme puolesta, jotta he ymmärtäisivät ja vähintäänkin kristillisen nöyryyden hengessä hyväksyisivät toimintamme. Rukouksia sen puolesta, että tulevat muutokset tekisivät suuren vaikutuksen kirkkoon, messussakävijöihin, että pyhyyden tunne ja pyhyyden tavoittelu vahvistuisivat koko ajan.

Huh, nyt jännittää.

Mainokset