Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa!

Pyhän isän apostolinen kirje Summorum Pontificum, jonka hän omasta aloitteestaan (motu proprio) julkaisi heinäkuun 7. päivänä, kutsuu meitä kaikkia uudelleen arvioimaan omaa suhdettamme kirkon liturgiaan. Onko eukaristian vietosta tullut meille vain oman itsemme ja seurakuntayhteisömme rakentama horisontaalinen juhla vai pidämmekö me sitä todella Jumalan toimintana keskellämme, pyhänä toimituksena, jonka sisältö, muoto ja rakenne juontavat juurensa ja ovat orgaanisesti ja katkeamatta kehittyneet kirkossa apostolien ajoista alkaen?

Meillä on kaikki syy ottaa paavi Benedictuksen motu proprio hiippakunnassamme vastaan suurella ilolla. Siksi hiippakunta järjestää ensi vuoden pääsiäiseen mennessä kaksi erillistä, samansisältöistä kurssia, joissa annetaan perusvalmiudet vuoden 1962 messukirjan mukaisen messun viettämiseen. Pyydän kaikkia pappejamme osallistumaan jommallekummalle näistä kursseista.

On tärkeää huomata, ettei liturginen monimuotoisuus ole tosiasiassa mikään este kirkollisen ykseyden toteutumiselle. Uskovilla on aina oltava vapaus valita, milloin ja missä he sunnuntaivelvollisuutensa täyttävät. Heidän liturgista herkkyyttään on kunnioitettava. Motu proprion ja sitä seuranneen paavin kirjeen johdosta edellytän myös, että Helsingin hiippakunnassa vietettävissä messuissa noudatetaan huolellisesti liturgisten kirjojen ohjeita ja määräyksiä ja että täällä yhä paremmin seurattaisiin myös Vatikaanin II kirkolliskokouksen liturgiakonstituution yleisiä periaatteita (vrt. Sacrosanctum Concilium, 34-36).

Seuratakseni uskollisesti paavin tahtoa, määrään Helsingin hiippakunnassa syyskuun 14. päivästä alkaen noudatettavaksi seuraavaa:

1. Jokainen hiippakunnan pappi ja hiippakunnassa vieraileva pappi saa vapaasti valita, käyttääkö hän yksityisen messun vietossa vuoden 1962 vai vuoden 1970 messukirjaa. Uskovat voivat tilaisuuden tullen osallistua tähän messuun.

2. Jokaisessa seurakunnassa on vähintään yksi sunnuntaimessu ja yksi arkimessu vietetettävä latinaksi yksinomaan gregoriaanista tai polyfonista kirkkomusiikkia käyttäen.

3. Jos uskovat sitä toivovat, on jokaisessa seurakunnassa mahdollisuuksien mukaan oltava säännöllisesti tarjolla sopivaan aikaan ainakin yksi sunnuntaimessu ja yksi arkipäivän messu vanhan messukirjan mukaan. Tämä messu tulee järjestää seurakuntien vallitsevan messuohjelman lisäksi, ellei kirkkoherran arvion mukaan muunlainen ratkaisu ole mahdollinen. Jokaisessa seurakunnassa messua vietetään pääsääntöisesti edelleen vuoden 1970 messukirjaa käyttäen.

4. Uskovien pyynnöstä kirkkoherra voi myöntää myös muiden sakramenttien ja sakramentaalien viettämisen vuoden 1962 liturgisia kirjoja käytten, ellei hän näe siihen erityisen painavaa estettä.

5. Mahdollisissa ongelmatilanteissa pyydän kaikkia asianosaisia kääntymään minun puoleeni.

Helsingissä xx.yy.

+ mm.nn

Helsingin piispa

Mainokset